Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 1-10 z celkovo 403 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Novo s.r.o.51458497
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV50976044
ABmerit s.r.o.50846710
M-Science Group, s.r.o. 50624164
KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.50599666
NES Nová Dubnica s.r.o.50581881
Lepage Research Institute50537032
Aqua4um s.r.o.50372777
Auchem s.r.o. 50185314
MultiplexDX, s.r.o.50111965

Zobrazených 1-10 z celkovo 403 záznamov.