Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 81-90 z celkovo 403 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Vojenský historický ústav00802751
Centrum výcviku Lešť00804932
Slovenský filmový ústav00891444
Ústav svetovej literatúry SAV17050278
Ústav slovenskej literatúry SAV17050286
Ústav informatiky SAV17055555
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky17058520
Prešovská univerzita v Prešove17070775
VUIS - CESTY spol. s r.o.17310229
EEA s.r.o.17321204

Zobrazených 81-90 z celkovo 403 záznamov.