Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 21-30 z celkovo 422 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Fyzikálny ústav SAV00166537
Geografický ústav SAV00166545
Ústav geotechniky SAV00166553
Ústav stavebníctva a architektúry SAV00166596
Ústav hydrológie SAV00166600
Chemický ústav SAV00166618
Ústav molekulárnej biológie SAV00166634
Archeologický ústav SAV00166723
Matematický ústav SAV00166791
Ústav materiálového výskumu SAV00166804

Zobrazených 21-30 z celkovo 422 záznamov.