Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 51-60 z celkovo 422 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
CEIT Biomedical Engineering, s.r.o.45329818
CEIT Technical Innovation, s.r.o.35728256
CEIT, a.s.44964676
CEIT, n.o.42168538
CELIM Slovakia42053366
Centire Research s.r.o.31384986
Central European Education Institute s.r.o.44055126
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV00679089
Centrum biovied SAV00490890
Centrum experimentálnej medicíny SAV00598453

Zobrazených 51-60 z celkovo 422 záznamov.