Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 41-50 z celkovo 422 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
BIONT, a.s.35917571
BIOTECHENERGIA42356733
BioVendor Research and Diagnostic Products, s.r.o.44919450
Bnice, n.o.45739251
BRAIN:IT, s.r.o.46882936
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií37924133
Bratislavská vodárenská spoločnosť35850370
BUDÚCNOSŤ, n.o.42052581
Calendula, a.s.35748320
CASSIOPEA EU/SK42340039

Zobrazených 41-50 z celkovo 422 záznamov.