Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 31-40 z celkovo 422 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Axxence Slovakia s.r.o.31442901
B&J NUCLEAR s.r.o.47150904
BACKBONE s.r.o.36846104
Battery Gurus, s.r.o.44904568
BBI Int. a.s.45640874
BcLoad, s.r.o.47967706
Beset, spol. s r. o.31347169
BETAMONT s.r.o.31564518
Biomedicínske centrum SAV50073869
BIONERGY, a. s. 45322317

Zobrazených 31-40 z celkovo 422 záznamov.