Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 21-30 z celkovo 403 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Aroma Marketing s.r.o.47445017
ASIO-SK, s.r.o.36368075
Asociácia pre mládež, vedu a techniku00684040
Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel37827529
Asseco Central Europe, a.s.35760419
Astronomický ústav SAV00166529
Auchem s.r.o. 50185314
Automobilový klaster Slovensko37840312
Axxence Slovakia s.r.o.31442901
B&J NUCLEAR s.r.o.47150904

Zobrazených 21-30 z celkovo 403 záznamov.