Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 11-20 z celkovo 422 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Akadémia Policajného zboru v Bratislave00735779
Akadémia umení v Banskej Bystrici31094970
Aliancia zdravotníkov n.f.37924907
ANEXT, a.s.44536445
APEL36069680
APLIK spol. s r.o.35787775
Aqua4um s.r.o.50372777
AQUASYSTEM, s.r.o.35795247
AQUATEST a.s. Slovakia36656623
Archeologický ústav SAV00166723

Zobrazených 11-20 z celkovo 422 záznamov.