Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 121-130 z celkovo 405 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Fórum inštitút pre výskum menšín34028587
Fyzikálny ústav SAV00166537
G-trend, s.r.o.35752289
GA Drilling, a.s.31382606
GAMO a.s.36033987
GENETON s.r.o.36285595
GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE42112842
Geodeticca Vision, s.r.o.44014091
Geografický ústav SAV00166545
GEORGANICS, s.r.o.35920971

Zobrazených 121-130 z celkovo 405 záznamov.