Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 91-100 z celkovo 403 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Ekonomická univerzita v Bratislave00399957
Ekonomický ústav SAV00699446
EKOSPOL a.s.00591998
EkoWatt, s.r.o.35880236
EL spol. s r.o.31652859
Elektrotechnický klaster - západné Slovensko37840347
Elektrotechnický ústav SAV00598429
Enbicore, s.r.o.44002971
ENERGO - AQUA a.s.36320005
Energochemica Trading a.s.46798072

Zobrazených 91-100 z celkovo 403 záznamov.