Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 71-80 z celkovo 405 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s.34108505
SEZ Krompachy a.s.36177644
SFÉRA, a.s.35757736
Archeologický ústav SAV00166723
Astronomický ústav SAV00166529
Ekonomický ústav SAV00699446
Elektrotechnický ústav SAV00598429
Filozofický ústav SAV00166995
Fyzikálny ústav SAV00166537
Geografický ústav SAV00166545

Zobrazených 71-80 z celkovo 405 záznamov.