Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 61-70 z celkovo 405 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
EsFem31797326
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky31755194
Paneurópska vysoká škola36077429
Prešovská univerzita v Prešove17070775
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.35805609
R-DAS, s.r.o.44984251
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici00606979
RELKO, spol. s r.o.31342159
RMC s.r.o.31596771
Scientica,s.r.o.36775185

Zobrazených 61-70 z celkovo 405 záznamov.