Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 51-60 z celkovo 403 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
AerobTec, s.r.o.46278320
UNI&Co., a.s.46234900
Združenie Energy 2145747091
Združenie pre aplikovaný výskum a vývoj45747083
Railway research - development - innovation , z.z.p.o.45745323
Klaster RADAR45744891
Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE45744823
KLASTER TRISKEL45744521
Železničný dopravný klaster, z.z.p.o.45743932
Expertízny a edukačný inštitút+45740321

Zobrazených 51-60 z celkovo 403 záznamov.