Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 51-60 z celkovo 422 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Ústav politických vied SAV00586901
Ústav anorganickej chémie SAV00586919
Ústav polymérov SAV00586927
Ústav vied o Zemi SAV00586943
Parazitologický ústav SAV00586951
Ústav hudobnej vedy SAV00586978
Centrum vied o umení SAV00586986
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied00587001
EKOSPOL a.s.00591998
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV00596795

Zobrazených 51-60 z celkovo 422 záznamov.