Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 51-60 z celkovo 405 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť34139664
KVANT spol. s r. o.31398294
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.37986805
Medirex, a.s.35766450
MicroStep, spol. s r.o.00603015
NanoDesign, s.r.o.36744930
Národné lesnícke centrum42001315
Národný ústav reumatických chorôb00165271
NES Nová Dubnica s.r.o.50581881
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.35681462

Zobrazených 51-60 z celkovo 405 záznamov.