Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 41-50 z celkovo 403 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Phoonio s.r.o.46817832
ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o.46813900
Energochemica Trading a.s.46798072
CIT, General Engineering s.r.o.46797432
Adbee digital s.r.o.46796045
Fortischem, a.s.46693874
TNtech, s. r. o.46608826
ENVIROCARE, s.r.o.46523162
Innov8 s.r.o.46391932
Datavard s.r.o.46287825

Zobrazených 41-50 z celkovo 403 záznamov.