Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 41-50 z celkovo 405 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Inštitút pre výskum práce a rodiny30847451
Intech Slovakia, s.r.o.35698616
IPM ENGINEERING, s.r.o.36502618
IVMA STU, s. r. o.45285861
Justičná akadémia Slovenskej republiky37851624
K W D s.r.o.36024929
Katolícka univerzita v Ružomberku37801279
KM-SYSTÉM, s.r.o.36464589
KOMPOZITUM s.r.o.34112146
KONŠTRUKTA - Defence, akciová spoločnosť34139800

Zobrazených 41-50 z celkovo 405 záznamov.