Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 401-410 z celkovo 422 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
A-DI, n.o50102966
MultiplexDX, s.r.o.50111965
Auchem s.r.o. 50185314
Aqua4um s.r.o.50372777
Microgreens Slovakia s.r.o.50509896
MATADOR Automation, a.s.50517708
Lepage Research Institute50537032
NES Nová Dubnica s.r.o.50581881
KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.50599666
M-Science Group, s.r.o. 50624164

Zobrazených 401-410 z celkovo 422 záznamov.