Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 394-403 z celkovo 403 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Martes, s.r.o.31625410
MYMEDIA, s.r.o.35904453
DANUBIUS spol. s r.o.17643732
ENERGO - AQUA a.s.36320005
ŠVEC a SPOL, s.r.o.31429947
MultiplexDX, s.r.o.50111965
TatraMed Software s.r.o.47025328
UROX, s.r.o.36807010
Aqua4um s.r.o.50372777
ECPU, s. r. o.44400772

Zobrazených 394-403 z celkovo 403 záznamov.