Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 389-398 z celkovo 398 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Ecoland s.r.o.36259799
BUDÚCNOSŤ, n.o.42052581
AerobTec, s.r.o.46278320
Považské múzeum v Žiline36145173
MABPRO, a.s.36831930
liqoil-pharm s.r.o.48078191
Novo s.r.o.51458497
BACKBONE s.r.o.36846104
MATADOR Industries, a. s.31632301
MSM Martin, s.r.o.36422991

Zobrazených 389-398 z celkovo 398 záznamov.