Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 391-400 z celkovo 407 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
MSM Martin, s.r.o.36422991
Fórum inštitút pre výskum menšín34028587
Lambda Life a.s.35848189
PROGRESA FINAL SK, s.r.o.47619830
ZVS holding, a. s.36305600
VJ control, s.r.o.47225432
ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.36299782
Martes, s.r.o.31625410
MYMEDIA, s.r.o.35904453
DANUBIUS spol. s r.o.17643732

Zobrazených 391-400 z celkovo 407 záznamov.