Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 21-30 z celkovo 405 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou00607231
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica37957937
Divadelný ústav00164691
Ekonomická univerzita v Bratislave00399957
EKOSPOL a.s.00591998
EkoWatt, s.r.o.35880236
EL spol. s r.o.31652859
Environmental Institute, s.r.o.36017680
EUROIURIS - Európske právne centrum, o.z.31807216
EVPÚ a.s.31562507

Zobrazených 21-30 z celkovo 405 záznamov.