Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 11-20 z celkovo 403 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
A-DI, n.o50102966
Biomedicínske centrum SAV50073869
Interes.Institute s.r.o.48136000
insar.sk s.r.o.48126560
liqoil-pharm s.r.o.48078191
BcLoad, s.r.o.47967706
Quantlab s.r.o.47966289
SAFTRA photonics s.r.o.47871130
HOMOLA furniture s.r.o.47700173
ENLI s.r.o.47664797

Zobrazených 11-20 z celkovo 403 záznamov.