Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 11-20 z celkovo 405 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
Axxence Slovakia s.r.o.31442901
BIONT, a.s.35917571
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií37924133
CEIT Technical Innovation, s.r.o.35728256
CEIT, a.s.44964676
CELIM Slovakia42053366
Centrum vedecko-technických informácií SR00151882
Danubia Nano Tech s.r.o.35887061
DB Biotech, a.s.36606936
DECOM, a.s.31438318

Zobrazených 11-20 z celkovo 405 záznamov.