Zoznam

V tejto časti nájdete zoznam organizácií, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Fakulty vysokých škôl/univerzít nemajú právnu subjektivitu (IČO), preto sú ich adresy v tejto databáze identické s adresou vysokej školy/univerzity, ktorú systém spolu so štatutármi preberá do právnych dokumentov.

Ak pri výbere organizácie zistíte nezrovnalosti medzi údajmi o organizácii uvedenými v systéme a skutočnosťou je potrebné, aby štatutárny zástupca organizácie písomne požiadal APVV o zmenu neaktuálnych údajov danej organizácie.

Zobrazených 91-100 z celkovo 422 záznamov.
OrganizáciaIČO / DIČ
EEA s.r.o.17321204
DANUBIUS spol. s r.o.17643732
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici30232295
SVOP spol. s r.o.30775264
Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku30806470
Slovenský metrologický ústav30810701
Slovak Business Agency30845301
Inštitút pre výskum práce a rodiny30847451
Akadémia umení v Banskej Bystrici31094970
JUSTUR, spol. s.r.o.31102450

Zobrazených 91-100 z celkovo 422 záznamov.